Hodslavice

Poslouží snad k hlubšímu porozumění umělecké činnosti Blanky Valchářové, když se začne od místa, kde vyrůstala – Hodslavicemi. Ves již jménem a pro znalé i svými dějinami, se hlásí k našim předkům usilujícím a bažícím po Božím království. Své obce nazývali Veselí, Veselíčko či Hodslavice neboť 'věčné veselí', tedy Boží království si tak toužebně přáli.

Hodslavice leží v severovýchodní Moravě na rozhraní mezi Valašskem a Lašským Kravařskem, nedaleko hranic mezi Moravou a Těšínským Slezskem. Zvláštní půvab dodávají tomuto kraji poslední výběžky Beskyd, řeči obyvatel jemný polský přízvuk. K chloubě Hodslavic patří jejich slavní rodáci - František Palacký a Josef Lukl Hromádka. Oba lze spatřit v nerozlučně duchovní družině s T.G. Masarykem. Její kredo - neúnavně odkazovat posvátnost lidské pospolitosti a plnost její svobody, vyžaduje na člověku aby svou duchovní výbavu založil na principech pravdy, spravedlnosti a lásky a budovu své obce na přirozené mravní pospolitosti tak, jak to v minulosti dokázali ochranovští křesťané, slavní moravští bratři, pro něž kraj vůkol Hodslavic byl také rodným místem.

Dějinná duchovní tradice místa, v němž koření osobnost umělkyně, jistě a přitom snad i bezděčně se v její práci projevuje vážností a závažností témat většiny děl a jim žádoucí dokonalostí výtvarného provedení. Melancholicky lpí na vnější kráse světa, děsí se z jeho časnosti i vratkosti, z jeho tajemství. Každý její obraz jakoby toužil stát se hudbou. Ve stav hudby podle některých estetiků prý chtějí dospět všechna umění. Um Blanky Valchářové, v devadesátých letech pečlivě vzdělaný na pražské akademii v ateliérech profesorů tehdy výjimečně oddaných již tradičnímu řemeslnému mistrovství malby, dnes prokazuje, že téměř dospěl k tomuto cíli. Závěrem bych si jen přál, aby soud nad světem se v příštích obrazech Blanky Valchářové obohatil radostí z jeho krásy, aby po 'Dies Irae' se spásně ozvalo 'Aleluja'.

F. Dvořák,
zveřejněno při příležitosti otevření výstavy v České Skalici


" ... iuDicavit iudicium mEUm
et redempta Sum "


zpět