setkání s Ester

" . . . tak jako řeka najde spojnici mezi výšinou a mořem, tíhne i mysl člověka k tomu co vidí"

"Když jsem roku 1994 navštívila Morellu, nebylo patrné, že tak významně zasáhne do mojí tvorby. Tam jsem poprvé pila Valencijskou Xorchatu a tam během procesí se také setkala s postavou Ester. Motivem biblické královny. Několik let jsem pak pracovala s významy, které jí byly blízko."

Svatební šaty 1998, olej na plátně
210 x 150 cm, soukromá sbírka

"Výsledkem byly obrazy Svatební šaty, diptych UV File (Národní galerie) a skizzy, ale také postupný rozvoj sdělujícího příběhu o dosahu vlivu nenápadného jedince."

UV file 2011, olej na plátně, diptych
150 x 115 a 80 x 115 cm, Národní galerie v Praze

"V roce 2015 jsem se bez vlastního přičinění dostávala blíže k obsahu postavy a vznikl tak obraz Ester."

Ester 2014, olej na plátně
215 x 150 cm, soukromá sbírka

"Práce na tom díle mi připomněly další odkazy, které jsem v Morelli při první návštěvě opustila a tak jsem tam tohoto roku 2017 přibyla znovu, hledala a našla jich ještě mnohem více."

- Blanka Valchářová
Ester, měsíc desátý 2017, olej na plátně
215 x 150 cm